Тематичні напрямки НКП

НКП в НаУКМА створено за двома тематичними напрямами

«Європа у світі, що змінюється»: інноваційні, інклюзивні та розумні суспільства

Мета суспільного виклику «Європа у світі, що змінюється»: інноваційні, інклюзивні та розумні суспільства (SC 6) – сприяння кращому розумінню Європи, надання рішень та підтримка інклюзивних, інноваційних та рефлексивних (розумних) європейських суспільств в контексті безпрецедентних трансформацій та глобальних взаємозалежностей, що зростають.

Тиск міграційних потоків, що зростають, соціоекономічні та культурні перетворення, зумовлені новими формами взаємодії людини та технологій у рамках четвертої промислової революції, а також нові тенденції в європейському національному та глобальному управлінні, потенційно зможуть вплинути на майбутнє Європи на багатьох рівнях. В той же час і у зв’язку з цими подіями довіра громадян до багатьох державних установ та їхньої здатності ефективно вирішувати ці проблеми послаблюється.

Для подолання цих викликів, робоча програма на 2018-2020 рр. зосереджена на трьох головних темах:

  1. Міграція.
  2. Соціоекономічні та культурні трансформації внаслідок четвертої індустріальної революції.
  3. Управління майбутнього.

Робоча програма з цього тематичного напряму на 2018-2020 рр. – лінк на https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf

Галузевий сайт об’єднання європейських НКП та НКП асоційованих країн, що містять корисну інформацію про нові конкурси, заходи, пошук партнерів тощо – https://www.net4society.eu/

«Безпечні суспільства»: захист свободи та безпеки Європи та її громадян (SC7)

Цей суспільний виклик полягає у проведені досліджень та інноваційної діяльності, необхідних для захисту європейських громадян, суспільства та економіки, а також інфраструктурних послуг, політичної стабільності та благополуччя.

Робоча програма на 2018-2020 рр. зосереджується на захисті критичної інфраструктури, безпеці та цифровій безпеці. Це виражається через наступні тематики:

  1. Захист інфраструктури Європи та людей в «розумних» містах Європи.
  2. Суспільства, стійкі до лих.
  3. Боротьба зі злочинністю та тероризмом.
  4. Безпека кордонів та зовнішня безпека.
  5. Кібербезпека, цифрова конфіденційність та захист даних.
  6. Управління кібератаками та іншими ризиками.

Робоча програма тематичного напряму на 2018-2020 рр. – лінк на https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf

Галузевий сайт об’єднання європейських НКП та НКП асоційованих країн, що містять корисну інформацію про нові конкурси, заходи, пошук партнерів тощо –

http://www.seren-project.eu/index.php