Типи проектів

  • Дослідницькі та інноваційні дії (RIA). Проекти спрямовані на отримання нових знань та/або створення нових чи вдосконалення наявних технологій, продуктів, процесів, послуг. Проект може включати проведення фундаментальних або прикладних досліджень, розробку та інтегрування технологій, створення та тестування прототипів (макетів) в лабораторних чи наближених до реальних умовах. Обсяг фінансування – 100%.
  • Інноваційні дії (IA). Проекти спрямовані на планування або розробку нових, модифікованих або удосконалених продуктів, процесів або послуг, вони можуть включати в себе створення прототипу, випробування, демонстрацію, апробацію продукту і створення ринкового зразка. Обсяг фінансування – 70 %.
  • Дії з координації та підтримки (СSA). Проведення досліджень за такими проектами не передбачається. Проекти спрямовані на поширення і підвищення обізнаності, комунікацію, налагодження зв’язків, започаткування діалогу та взаємного навчання. Обсяг фінансування – 100%.
  • Проекти для малих та середніх підприємств (SME).
  • Індивідуальні стипендії (MCSA).