Мережа НКП

Національна мережа національних контактних пунктів – сукупність НКП програми «Горизонт 2020», що створюються з метою реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, відповідно до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво та з метою розширення участі української сторони у проектах програми «Горизонт 2020».

Повний перелік українських НКП можна знайти за посиланням – http://h2020.com.ua/uk/карта-осередків