Основні пріоритети

  • Європейський “Зелений курс”
  • Економіка, яка працює для людей
  • Європа в цифрову еру
  • Захист європейського способу життя
  • Сильна Європа у світі
  • Новий поштовх для розвитку європейської демократії
  • Post-Covid відновлення та відповідь

SSH в програмах
Горизонт Європа / Горизонт 2020 (порівняльний аспект)

R&I activities in Cluster 2H2020 SC6 Europe in a changing world
•Мають сприяти розвитку соціального, політичного та економічного аналізу, розробці емпірично доведених рекомендацій, інновацій та  прогнозів у трьох ключових сферах:
Демократія та Управління
Культурна Спадщина
−Соціальні та Економічні трансформації
•Розробка нових статистичних інструментів та методологій.
•Переваги міжнародної співпраці для кращої оцінки викликів.
−РП 2014-2015:  Подолання Кризи: Нові ідеї, стратегії та структури управління для Європи; Молода генерація в інноваційній, інклюзивній та стійкій Європі; Культурна Спадщина та європейські ідентичності
−РП 2016-2017:  Співтворчість для зростання та інклюзії; подолання нерівностей та сприяння справедливості; Глобальне спільне залучення.
−РП 2018-2020: Міграція; Соціоекономічні та культурні трансформації; Урядування майбутнього.

Сторінка програми на сайті Європейської Комісії https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

Перший орієнтовний стратегічний план програми «Горизонт Європа» можна завантажити за посиланням – https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_orientations-he-strategic-plan_122019.pdf