Цілі та завдання НКП

Відповідно до Положення про національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», затвердженого наказом МОН №1469 від 08.12.2016 р. основними завданнями НКП є:

1) підтримка інтеграції наукової сфери України до Європейського дослідницького простору та активізація взаємовигідного науково-технічного та інноваційного співробітництва з ЄС шляхом участі в рамкових програмах ЄС, забезпечення інформаційної та консультаційної підтримки українських суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності з питань участі у проектах програми «Горизонт 2020», методичний супровід участі українських суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у реалізації проектів програми «Горизонт 2020» за тематичними напрямами, а також підготовка пропозицій щодо вдосконалення шляхів взаємодії з ЄС у сфері наукових досліджень, технологічного та інноваційного розвитку;

2) інформування українських суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності щодо програм ЄК у галузі досліджень та інновацій, а також щодо інших європейських програм, у тому числі щодо поточних та наступних конкурсів, умов участі, а також можливостей та умов подання пропозицій;

3) підвищення обізнаності громадськості з цілями Європейської спільноти щодо активізації участі у програмі «Горизонт 2020» малих та середніх підприємств (далі – МСП), а також жінок та молоді;

4) надання консультаційної допомоги щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування, організації належного управління, правових та фінансових аспектів, митних процедур тощо у поточних проектах, що реалізуються за участю суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

5) організація навчальних семінарів для цільових груп (суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, МСП, жінок-науковців тощо) або за спеціальними темами стосовно актуальних проблем програми «Горизонт 2020» з питань їх компетенції.