Horizon2020

Національний університет «Києво-Могилянська академія»


РАМКОВА ПРОГРАМА ЄС З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ 2020»

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ


тематичні напрямки

Європа у світі, що змінюється – інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства

Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи та її громадян

Відкриті конкурси

НАПРЯМ  “БЕЗПЕЧНІ СУСПІЛЬСТВА, ЗАХИСТ СВОБОД І БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН ЄВРОПИ”

 

Захист критичної інфраструктури (CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION)
Дата відкриття конкурсу: 15 Березня 2016
Дата закриття конкурсу: 25 Серпня 2016
CIP-01-2016-2017: Попередження, виявлення, реагування та послаблення комбінації фізичних та кіберзагроз для критичної інфраструктури Європи (Prevention, detection, response and mitigation of the combination of physical and cyber threats to the critical infrastructure of Europe)
Тип проекту: Інновації (Innovation action)
Безпека (SECURITY)
Дата відкриття конкурсів: 15 Березня 2016
Дата закриття конкурсів: 25 Серпня 2016
SEC-01-DRS-2016: Інтегровані інструменти для розробки сценаріїв та планування дій у відповідь на небезпеку (Integrated tools for response planning and scenario building)
Тип проекту: Інновації (Innovation action)
SEC-02-DRS-2016: Cистеми ситуаційної обізнаності для підготовки заходів цивільного захисту та оперативного прийняття рішень (Situational awareness systems to support civil protection preparation and operational decision making)
Тип проекту: Координація та підтримка проекту (Coordination and support action)
SEC-03-DRS-2016: Валідація вимірів рівня біологічних токсинів після катастрофи: розвиток інструментів та процедур для контролю якості (Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control)
Тип проекту: Інновації (Innovation action)
SEC-05-DRS-2016-2017: Кластер CBRN: хімічний, біологічний, радіологічний та ядерний захист (Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) cluster)
Тип проекту: Координація та підтримка проекту (Coordination and support action)
SEC-06-FCT-2016: Розробка комплексного підходу до проблеми радикалізації насильства в ЄС – від розуміння до покращення захисту (Developing a comprehensive approach to violent radicalization in the EU from early understanding to improving protection)
Тип проекту: Дослідження та інновації (Research and Innovation action)
SEC-07-FCT-2016-2017: Людський фактор в попередженні, розслідуванні та послабленні кримінальних злочинів та терористичних актів (Human Factor for the Prevention, Investigation, and Mitigation of criminal and terrorist acts)
Тип проекту: Дослідження та інновації (Research and Innovation action)
SEC-08-FCT-2016: Методи судової експертизи для а) ідентифікації відбитків та б)розширення використання аналізу ДНК (Forensics techniques on: a) trace qualification, and b) broadened use of DNA)
Тип проекту: Дослідження та інновації (Research and Innovation action)
SEC-11-FCT-2016: Аналіз техніки вибухових пристроїв: Розрахунок вибухової загрози через моделювання можливих сценаріїв (Detection techniques on explosives: Countering an explosive threat, across the timeline of a plot)
Тип проекту: Дослідження та інновації (Research and Innovation action)
SEC-12-FCT-2016-2017: Технології попередження, дослідження та послаблення вироків в контексті боротьби проти злочинності та тероризму (Technologies for prevention, investigation, and mitigation in the context of fight against crime and terrorism)
Тип проекту: Дослідження та інновації (Research and Innovation action)
SEC-14-BES-2016: Прагнення скорочення технологічних витрат в сфері захисту сухопутних кордонів (Towards reducing the cost of technologies in land border security applications)
Тип проекту: Дослідження та інновації (Research and Innovation action)
SEC-19-BES-2016: Синхронізація даних для підтримки безпеки на морі (Data fusion for maritime security applications)
Тип проекту: Інновації (Innovation action)
SEC-20-BES-2016: Охорона кордонів: автономні та контрольні системи (Border Security: autonomous systems and control systems)
Тип проекту: Інновації (Innovation action)
SEC-21-GM-2016-2017: Пан’європейська мережа практиків та суб’єктів в галузі безпеки (Pan European Networks of practitioners and other actors in the field of security)
Тип проекту: Координація та підтримка проекту (Coordination and support action)
Цифрова безпека (DIGITAL SECURITY FOCUS AREA)
Дата відкриття конкурсів: 15 Березня 2016
Дата закриття конкурсів: 25 Серпня 2016
DS-02-2016: Кібербезпека для підприємств малого та середнього бізнесу, органів місцевої адміністрації та окремих фізичних осіб (Cyber Security for SMEs, local public administration and Individuals)
Тип проекту: Інновації (Innovation action)
DS-04-2016: Економіка кібербезпеки (Economics of Cybersecurity)
Тип проекту: Дослідження та інновації (Research and Innovation action)
DS-05-2016: Партнерство ЄС та міжнародний діалог у сфері кібербезпеки, конфіденційності досліджень та інновації (EU Cooperation and International Dialogues in Cybersecurity and Privacy Research and Innovation)
Тип проекту: Координація та підтримка проекту (Coordination and support action)

 

Authorization

Registration

A password is not entered

By registering with this blog you are also agreeing to receive email notifications for new posts but you can unsubscribe at anytime.

Generation password