Horizon2020

Національний університет «Києво-Могилянська академія»


РАМКОВА ПРОГРАМА ЄС З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ 2020»

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ


тематичні напрямки

Європа у світі, що змінюється – інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства

Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи та її громадян

Мережа НКП

Сукупність національних та регіональних контактних пунктів Горизонт-2020 складає Національну мережу контактних пунктів (НМКП) Програми Горизонт 2020, яка створюється з метою реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, у відповідності до Угоди між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво та з метою розширення участі української сторони у проектах програми Горизонт 2020.

Основними завданнями НМКП є:

  • підтримка інтеграції наукової сфери України до європейського дослідницького простору (European Research Area – ERA);
  • активізації взаємовигідного науково-технічного та інноваційного співробітництва з ЄС шляхом участі в рамкових програмах ЄС,
  • забезпечення інформаційної та консультаційної підтримки українських наукових установ та організацій з питань участі у проектах програми Горизонт 2020,
  • методичний супровід участі українських установ у реалізації проектів Горизонт 2020 за тематичними напрямками,
  • також підготовка пропозицій щодо вдосконалення шляхів взаємодії з ЄС у сфері наукових досліджень, технологічного та інноваційного розвитку.

 

Для координації діяльності національної мережі КП, збору та аналізу інформації щодо функціонування НКП за визначеними тематичними напрямами, здійснення контактів із урядовими органами та Європейською Комісією з питань реалізації в Україні положень програми Горизонт-2020 наказом МОН України призначається Національний координатор НМКП.

Національний координатор НМКП надає органам державної влади аналітичні довідки та пропозиції з питань участі в європейських науково-технічних програмах і програмах у галузі досліджень та інновацій.

НКП та національний координатор МНКП не мають статусу юридичної особи та діють на підставі положень, що затверджуються керівником установи, закладу, підприємства або організації, на базі якого вони утворені.

Мережа національних контактних пунктів України

Керівник НКП Назва тематичного напряму Назва організації, на базі якої створено НКП Контакти
Шаповал

Стелла Степанівна

Національний координатор НКП Міністерство освіти і науки України 16 Shevchenko Blvd., 01601, Kyiv, Ukraine
Tel: 380 44 287 82 33
Fax: 380 44 287 82 50
s_shapoval@mon.gov.ua
http://www.mon.gov.ua/
Коваль Олена Віталіївна Доступ до фінансування; юридичні та фінансові аспекти Міністерство освіти та науки

ДП “Центр наукової і технічної інформації та сприяння інформаційному розвитку України”

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки та технологій

National Informational Center for Ukraine-EU S&T cooperation                                                            180 Antonovycha St., 03680, Kyiv, Ukraine
Tel: 380 44 529 03 32
nip@fp7-ncp.kiev.ua
http://www.fp7-ncp.kiev.ua/
Лазько Галина Вікторівна Дії Марі Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри Національний університет «Львівська політехніка» 12 Stepan Bandera St., 79013, Lviv, Ukraine
Tel: 380 32 258 27 46
lazko@lp.edu.ua
http://www.lp.edu.ua/en
Савкевич Олексій Володимирович Дії Марі Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри Донецький національний університет імені Василя Стуса 21 600-richa St., 21021, Vinnytsa, Ukraine
Tel: 380 63 477 76 20, 380 50 471 54 48;
savkevych@gmail.com  savkevych@donnu.edu.ua
Степанова Тетяна Юріївна 1) Дії Марі Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри;

2) Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка;

3) Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали

 

Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова 2 Dvoryanska St., 65082, Odesa, Ukraine
Tel: 380 48 731 715  tanya.stepanova@onu.edu.ua
ncp.h2020@onu.edu.ua
http://horizon.onu.edu.ua
Демешкант Наталія Андріївна Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка; Національний університет біоресурсів і природокористування України Heroyiv Oborony st., 11, educational building #10, room #611
Kyiv-03041, Ukraine.                                 Tel: 380 44 527 86 53; 380 66 596 83 06; natalia.demeshkant@nubip.edu.ua demesznat@gmail.com
Усатенко Галина Олегівна 1) Дії Марі Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри;

 

Київський національний університет ім. Т. Шевченка 64/13, Volodymyrska St., 01601, Kyiv, Ukraine
Tel: 380 44 239 32 40
galyna.usatenko@gmail.com
http://www.nkp.univ.kiev.ua
Шахбазян Карина Суренівна Дії Марі Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України 54 Volodymyrska Str., 01601, Kyiv, Ukraine
Tel: (+38 044) 239 67 59
karina@nas.gov.ua
Ушаков Микола Володимирович Дії Марі Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри Київський національний університет імені Тараса Шевченка Taras Shevchenko National University of Kyiv 64/13, Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine 01601 Tel: 380 44 239 32 40
Fax: 380 44 526 53 42    n.v.ushakov@gmail.com
Гороховатська Марина Ярославівна Європейські дослідницькі інфраструктури Інноваційний центр НАН України 54 Volodymyrska St., 01601, Kyiv, Ukraine
Tel: (+38 044) 239
mgor@nas.gov.ua
http://www.nas.gov.ua/
Білан Ірина Іванівна Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України 3 Krzhizhanovsky Str., 03680, Kyiv, Ukraine
Tel: (+38 044) 424 14 58
E-mail: belanira@gmail.com
Коцюбинський Володимир Олегович Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 57 Shevchenko St., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Tel: 380 97 380 39 59
Fax: 380 34 223 15 74
kotsuybynsky@gmail.com
Халавка Юрій Богданович Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Yuriy Fedkovych
Chernivtsi National University,
2 Kotsjubynskyi Str.
Chernivtsi 58012,
Tel: 380 37 258 47 45                                                       E-mail: y.khalavka@chnu.edu.ua
Смалько Петро Якович Здоров’я, демографічні зміни та добробут Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАНУ 54 Volodymyrska str., 01601, Kyiv, Ukraine
Tel: 380 44 239 66 23  peter_smalko@voliacable.com
Симочко Таїсія Михайлівна 1) Здоров’я, демографічні зміни та добробут;

2) Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка

Ужгородський національний університет 46 Pidgirna St, 88000, Uzhhorod, Ukraine
Tel: 380 50 372 99 50
tayiss@gmail.com
http://ncp-uzhnu.net.ua/
Погорєлов Максим Володимирович Здоров’я, демографічні зміни та добробут Сумський національний університет Sumy State University                                2, Rymskogo-Korsakova st., 40007 Sumy, Ukraine                                                                                 Tel: 380 66 900 54 48 m.pogorielov@gmail.com  http://horizon2020.sumdu.edu.ua/
Терелін Андрій Анатолійович Безпечна, чиста та ефективна енергетика Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАНУ 2/10 Dm. Pozharsky Str., 61046, Kharkiv, Ukraine
Tel: (+380 57) 349-47-21
tarel@ukr.net
Дичковський Роман Омелянович

 

Безпечна, чиста та ефективна енергетика Національний гірничий університет pr. Dmytra Yavornytskoho, 19               49600 Dnipro,
Tel: (380)5067 44 62 14                            Fax: 380 562 47 32 09
dichre@yahoo.com
Воронич Артур Романович Безпечна, чиста та ефективна енергетика Івано-Франківський національно технічний університет нафти і газу 15 Karpatska St. Ivano-Frankivsk Tel: (380)342 727 178; (380)500 72 96 40;                         voronych@nung.edu.ua ncp_energy@nung.edu.ua
Клименко Юлія Миколаївна Безпечна, чиста та ефективна енергетика Полтавський національний технічний університет 24 Pershotravneva Ave, 36011, Poltava, Ukraine
Tel: 380 053 256 98 94
Fax: 380 053 227 33 21
interoffice.pntu@gmail.com
http://2020.pntu.edu.ua
Ульєв Леонід Михайлович Безпечна, чиста та ефективна енергетика Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет» 21, Frunze str., 61002, Kharkiv, Ukraine
Tel: (38)57 7076001
ulyevlm@mail.ru
Ткачук Надія Володимирівна 1) Європа у світі, що змінюється – інноваційні, інклюзивні та розумні суспільства;

2) Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи та її громадян

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 2 Skovorody St., 04655, Kyiv, Ukraine                                                         Tel: 380 44 463 69 74; 093 405 46 45;                              morshnany@ukma.edu.ua
Чемерис Олександр Анатолійович Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи та її громадян Інститут моделювання в енергетиці імені Г. Е. Пухова 15 Generala Naumova str., 03164 Kyiv                                                                Tel: 380 44 422 14 42; 380 44 424 20 63;                                             a.a.chemeris@gmail.com
Кот Ольга Вікторівна Європа у світі, що змінюється – інноваційні, інклюзивні та розумні суспільства Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАНУ 60 Taras Shevchenko boulevard, 01032, Kyiv, Ukraine
Tel: (+38 044) 482 14 78
olga.kot.jso@gmail.com
http://www.steps.nas.gov.ua
Заремба Оксана Іванівна 1) Інноваційні, інклюзивні та розумні суспільства

2) Майбутні і нові технології

Львівський національний університет імені Івана Франка
1, Universytetska St., Lviv, 79000, Ukraine
Tel: (+380) 93 484 61 31
Кульчицький Іван Іванович Інформаційні та комунікаційні технології Львівський державний центр науки, інновацій та інформатизації 57, V. Tchornovil Ave., 79058, Lviv, Ukraine
Tel: (38)50 9292396
kul.ivan@gmail.com
Федорко Олександра Михайлівна Малі та середні підприємства; Міністрество економічного розвитку і торгівлі України 12/2 Grushevsky str., 01008, Kiyv, Ukraine                                                         Tel: (380)50 383 50 04  ofedorko@me.gov.ua
Огородник Євген Анатолійович Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» 37 Peremohy Ave, 03056, Kyiv, Ukraine
Tel: +38 044 406-8475
ogo55@ukr.net
http://ncp.kpi.ua/
Міщук Яніна Ромуальдівна Європейська Рада досліджень Інститут молекулярної біології та генетики НАН України

 

50 Zabolotnogo St., Kyіv – 143, Ukraine, 03680

Tel.: +380 44 526 11 69 Fax: +380445260759 +380501777670  mishchuk@imbg.org.ua

Андрушенко Валентина Борисівна Європейська Рада досліджень Державний фонд фундаментальних досліджень 16, Shevchenko Blvd.,
01601, Kyiv, Ukraine                                 Tel.: +380 44 246 39 29; +380 44 287 82 78;                      andrus@dffd.gov.ua
Рибальченко Ігор Анатолійович Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 17 Chkalova St., Kharkiv, Ukraine, 61070                                                                   Tel.: +380577884060; +380577884022                       iar@khai.edu                             www.khai.edu
Дмитрієв Микола Миколайович Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт Національний транспортний університет 1 Suvorova St., 01010, Kyiv, Ukraine
E-mail: ntu.dnn@ukr.net
Tel: 380 44 280 84 48
Шукаєв Сергій Миколайович Інформаційні та комунікаційні

технології

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» 37 Peremohy Ave, 03056, Kyiv, Ukraine
Tel: +38 044 406-8019
s.shukayev@kpi.uahttp://ncp.kpi.ua/
Ткачук Микола В’ячеславович Інформаційні та

комунікаційні

технології

Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет» 21, Frunze str., 61002, Kharkiv, Ukraine
Tel: (38)57 7076086
tka@kpi.kharkov.ua
Харитонова Олена Олександрівна Космос Державне космічне агентство України 8 Moskovska St., 01010, Kyiv, Ukraine
Tel: 380 44 281 62 04
zaika@nkau.gov.ua
Алєксеєнко Сергій Вікторович Космос Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 

72 Gagarina Ave., 49010 Dnipro, Ukraine                                                          Tel.: +380 50 480 85 03    alexeyenko_sv@ukr,net

 

Волобуєв Олександр Васильович Євратом Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут” 1 akademicheskaya St., 61108, Kharkov                                                        Tel: +380 57 335 35 60volobuyev@nas.gov.ua

Authorization

Registration

A password is not entered

By registering with this blog you are also agreeing to receive email notifications for new posts but you can unsubscribe at anytime.

Generation password