Horizon2020

Національний університет «Києво-Могилянська академія»


РАМКОВА ПРОГРАМА ЄС З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ 2020»

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ


тематичні напрямки

Європа у світі, що змінюється – інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства

Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи та її громадян

Загальна інформація

Горизонт 2020 – найбільша програма ЄС з досліджень та інновацій в різних галузях з бюджетом близько 80 млрд євро, яка розрахована на 7 років (2014-2020). Поєднуючи науку та інновації, програма «Горизонт 2020» робить акцент на передовій науці, лідерстві у промисловості та вирішенні суспільних викликів.

Горизонт 2020 є Восьмою Рамковою програмою з досліджень та технологічного розвитку і об’єднує в собі Рамкову програму з досліджень та інноваційного розвитку, Рамкову програму з конкурентоспроможності та інновацій та Європейський Інститут інновацій та технологій.

Угода між Україною та ЄС про асоційовану участь України у програмі ЄС з досліджень та інновацій Горизонт 2020 дозволяє Україні вийти на новий рівень партнерства з ЄС у сфері науки та розвитку інновацій. Українські науково-дослідні інститути спільно зможуть діяти на одній платформі з європейськими установами, розробляючи спільні наукові дослідження на однакових правах членів Європейського наукового простору.

Програма «Горизонт 2020» створює єдиний ринок праці у галузі наукових досліджень і інновацій для науковців країн-членів Європейського Союзу та асоційованих країн. В результаті Україна зможе інтегрувати вітчизняний сектор наукових досліджень в єдиний Європейський дослідницький простір. Асоційований статус України у Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій Горизонт 2020 сприятиме розвитку інноваційної наукової складової України, адаптації дослідницької діяльності до глобальних викликів з урахуванням європейських особливостей.

Authorization

Registration

A password is not entered

By registering with this blog you are also agreeing to receive email notifications for new posts but you can unsubscribe at anytime.

Generation password