Horizon2020

Національний університет «Києво-Могилянська академія»


РАМКОВА ПРОГРАМА ЄС З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ 2020»

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ


тематичні напрямки

Європа у світі, що змінюється – інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства

Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи та її громадян

Корисні посилання

Офіційний веб-сайт програми: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Пошук партнерів: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html 

Пошук партнерів, приклади успішних проектів: http://cordis.europa.eu/home_en.html

Рекомендації з підготовки проектних пропозицій за програмою «Горизонт 2020»:

 http://ncp.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/01/Horison2020_RecomProjProp_v02.indd_.pdf

Правові, фінансові та управлінські аспекти участі у проектах програми «Горизонт 2020»:

http://ncp.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/01/Horison2020_InfoMaterials.pdf

Галузеві портали для пошуку партнерів:

http://www.ideal-ist.eu/

http://www.net4society.eu/

Authorization

Registration

A password is not entered

By registering with this blog you are also agreeing to receive email notifications for new posts but you can unsubscribe at anytime.

Generation password