Horizon2020

Національний університет «Києво-Могилянська академія»


РАМКОВА ПРОГРАМА ЄС З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ 2020»

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ


тематичні напрямки

Європа у світі, що змінюється – інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства

Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи та її громадян

Засади діяльності

Завдання і функції національного контактного пункту

Основними завданнями НКП є:

 • інформування про програми Європейської Комісії у галузі досліджень та інновацій, а також про інші європейські програми;
 • підвищення обізнаності громадськості щодо активізації участі у програмі Горизонт 2020 малих та середніх підприємств (далі – МСП), а також жінок і молоді;
 • надання консультаційної допомоги щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування, організації належного управління, правових та фінансових аспектів, митних процедур тощо у поточних проектах, що реалізуються за участю українських учасників.
 • організація навчальних семінарів для цільових груп (наукових установ, навчальних закладів, МСП, професійних та промислових організацій, жінок із сфери науки тощо), або ж за спеціальними темами стосовно актуальних питань Горизонт 2020 з питань їх компетенції.

 

Загальні засади діяльності національного контактного пункту:

 • Високий рівень компетенції за закріпленим за НКП тематичним напрямом, а також глибоке знання структури та змісту програми Горизонт 2020 для забезпечення перенаправлення до відповідного фахівця.
 • Обізнаність щодо можливостей, які надаються європейськими програмами та структурними фондами (COSME, SME Instrument та інш.).
 • Забезпечення інтересів держави та українських наукових установ та наукових колективів, що беруть участь у реалізації спільних проектів Горизонт 2020, а також конфіденційності науково-технічної інформації, що передано до НКП в процесі взаємодії з зацікавленими науковими установами та науковими колективами.
 • Відсутність конфлікту інтересів між виконанням функцій НКП та професійною діяльністю.
 • Забезпечення прозорості та рівного доступу до конкурсів Горизонту 2020.
 • Доступність для спілкування по електронній пошті та телефону в робочий час (або через поштову скриньку в разі відсутності).
 • Участь у транснаціональних мережах.

Authorization

Registration

A password is not entered

By registering with this blog you are also agreeing to receive email notifications for new posts but you can unsubscribe at anytime.

Generation password