Horizon2020

Національний університет «Києво-Могилянська академія»


РАМКОВА ПРОГРАМА ЄС З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ 2020»

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ


тематичні напрямки

Європа у світі, що змінюється – інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства

Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи та її громадян

Загальна інформація

На національний контактний пункт (НКП) Програми Горизонт 2020 покладено функції з організаційно-методичного супроводу тематичних напрямів досліджень, визначених Європейською Комісією. НКП відповідним чином акредитується в Європейській Комісії для представництва національних інтересів за цими напрямами.

НКП Горизонт 2020 призначається наказом МОН України за поданням базової організації НКП.

Діяльність НКП здійснюється із дотриманням стандартів, затверджених Європейською Комісією (Minimum standards and Guiding principles for setting up systems of National Contact Points (NCP systems) under Horizon 2020).

Напрям діяльності НКП повинен відповідати науковому профілю базової організації, пріоритетам наукової та/або інноваційної діяльності, а також спеціалізованим задачам, що реалізуються установою згідно до її установчих документів.

Для виконання функцій НКП у певному регіоні можуть бути створені Регіональні контактні пункти (РКП), які призначаються МОН України за поданням відповідної базової організації.

Сукупність національних та регіональних контактних пунктів Горизонт-2020 складає Національну мережу контактних пунктів (НМКП) Програми Горизонт 2020, яка створюється з метою реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Authorization

Registration

A password is not entered

By registering with this blog you are also agreeing to receive email notifications for new posts but you can unsubscribe at anytime.

Generation password