Horizon2020

Національний університет «Києво-Могилянська академія»


РАМКОВА ПРОГРАМА ЄС З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ 2020»

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ


тематичні напрямки

Європа у світі, що змінюється – інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства

Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи та її громадян

Положення про НКП

Національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» Національного університету «Києво-Могилянська академія» (далі – НКП «Горизонт 2020» НаУКМА) створено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України  від 13.03.2015 р. №285 «Деякі питання функціонування мережі національних і регіональних контактних пунктів рамкової програми ЄС з дослідження та інновацій «Горизонт 2020».

 

НКП «Горизонт 2020» НаУКМА входить до Національної мережі контактних пунктів (НМКП) Програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (далі – Програма «Горизонт 2020») і забезпечує організаційно-методичний супровід тематичних напрямів досліджень, визначених Європейською Комісією: «Європа у світі, що змінюється –  суспільства рівних можливостей, інновацій та мислення» (Europe in changing world – Inclusive, innovative and reflective societies)  та  «Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи і її громадян» (Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens).

 

Функції НКП «Горизонт 2020» НаУКМА здійснюються із дотриманням стандартів та керівних принципів для мережі НКП, затверджених Європейською Комісією: «Minimum standards and Guiding principles for setting up systems of National Contact Points (NCP systems) under Horizon 2020»

Положення про НКП НаУКМА

Authorization

Registration

A password is not entered

By registering with this blog you are also agreeing to receive email notifications for new posts but you can unsubscribe at anytime.

Generation password