Horizon2020

Національний університет «Києво-Могилянська академія»


РАМКОВА ПРОГРАМА ЄС З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ 2020»

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ


тематичні напрямки

Європа у світі, що змінюється – інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства

Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи та її громадян

Europe in a changing world

Європа у світі, що змінюється: інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства

Сьогодні Європа стикнулась з колосальною проблемою нерівності та соціальної ізоляції. Понад 80 млн. людей перебувають за межею бідності, а близько 14 млн. молодих людей не мають освіти, роботи чи будь якої зайнятості. Європа ще навіть не подолала економічну кризу, що призвела до 12% рівня безробіття в цілому та до 20% серед молоді.

Нерівність та соціальна ізоляція в Європі (80 млн. людей – за межею бідності і близько 14 млн. молодих людей, що не мають освіти, роботи чи будь якої зайнятості), подолання економічної і фінансової кризи та боротьба з безробіттям (за даними 2012 року в ЄС загальний рівень безробіття становить 12%, а серед молоді – 20%) є поворотними викликами для майбутнього Європи. В той же час, існує великий потенціал для Європи через запровадження нових можливостей, наприклад, нових форм інновацій та залучення громад. Підтримка інклюзивних, інноваційних та розумних суспільств є необхідною умовою для стійкої європейської інтеграції.

Дослідження та інновації ЄС спрямовані на проблеми соціальної ізоляції, дискримінації та різних форм нерівності. Це відкриє нові форми інновацій та посилить доказову базу для Інноваційного Союзу, Європейського дослідницького простору та інших дотичних ініціатив ЄС. Це сприятиме злагодженій та ефективній співпраці з країнами, що розвиваються. Насамкінець, розробки будуть спрямовані на вивчення національної пам’яті, самобутності, толерантності та культурної спадщини.

В робочій програмі на 2016-2017 рр. ( SC6 Work Programme 2016-2017 ) виокремлено 4 найголовніші напрями для досліджень:

  • Економічне відновлення та всебічне та стале довгострокове зростання з акцентом на співтворчості для зростання і включення: залучення громадян, користувачів, науковців, соціальних партнерів, державних органів, підприємств, включно з МСП, творчий сектор.
  • Подолання нерівностей в Європі. Для збільшення інклюзивності суспільств брати до уваги, в середньостроковій перспективі, когерентні бачення, що повинні бути розроблені на соціально-економічній основі, яка сприятиме справедливості та стійкості в Європі.
  • Глобальне середовище, в якому діє ЄС, постійно розвивається. Останні події показують, наскільки динамічно змінюються стратегічні і політичні контексти.
  • Краще розуміння європейської культурної та соціальної розмаїтості, європейського минулого для рефлексії над сучасними проблемами та шляхами їх вирішення для майбутнього Європи.

Підсумовуючи, Соціальний напрямок програми Горизонт 2020 спрямований на глибше розуміння Європи через забезпечення пошуку рішень та підтримку інклюзивних, інноваційних та розумних європейських суспільств з інноваційним державним сектором в контексті безпрецедентних трансформацій та глобальних взаємозалежностей, що зростають.

Детальніше: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies

Authorization

Registration

A password is not entered

By registering with this blog you are also agreeing to receive email notifications for new posts but you can unsubscribe at anytime.

Generation password