Horizon2020

Національний університет «Києво-Могилянська академія»


РАМКОВА ПРОГРАМА ЄС З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ 2020»

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ


тематичні напрямки

Європа у світі, що змінюється – інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства

Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи та її громадян

Типи проектів

Теми конкурсів

Увесь перелік конкурсів доступний на офіційному сайті програми. Кожна тема дослідження має власну сторінку,  де можна знайти останні новини та оновлення щодо конкурсу, опис наукової області, розробку інновації або соціальної проблеми, що вирішує конкурс, вимоги подачі та необхідні документи.

Терміни подачі на конкурс

Всі кінцеві дати подачі документів вказані на сторінках конкурсу. По окремим конкурсам подача заявок відбувається у два етапи.

ТИПИ ПРОЕКТІВ

Дослідницькі та інноваційні

Фінансування ЄС – 100%

Діяльність проекту спрямована на пошук нових знань і / або вивчення доцільності створення нового чи удосконаленого технологічного продукту, процесу, послуги або рішення. Проекти можуть включати в себе фундаментальні та прикладні дослідження, розробку технологій та інновацій, тестування та перевірку прототипу продукту в лабораторії або моделювання ситуації у штучних умовах з метою показати технічну здійсненність в практичному середовищі.

Інноваційні

Фінансування ЄС – 70% (за винятком некомерційних, що фінансуються 100%)

Діяльність проекту спрямована на створення проектів планів та намірів або проектів нових, змінених або вдосконалених продуктів, процесів чи послуг. Проекти можуть включати в себе створення прототипів, процеси випробування, демонстрації , пілотні заходи, перевірку масштабів продукту та процеси виходу на ринки.

 Координаційні і допоміжні

Супутні заходи, такі як стандартизація, допомога в поширенні продукту, супровідні інформаційно-просвітницькі заходи, створення мереж та їх координація або підтримка впровадження послуг, поширення політики і взаємне навчання інноваційним процесам.

 Гранти Європейської дослідницької ради (ERC)

Фінансування ЄС – 100%

Стартовий Грант – підтримує перспективних дослідників, що планують створити дослідницьку групу та проводити незалежні дослідження в Європі. Програмна мета програми заохочувати багатообіцяючих дослідників, які мають доведений потенціал стати незалежними дослідницькими лідерами. Програма підтримує науково-дослідні групи будь-якої національності, учасники яких захистили ступінь Ph.D (2-7 після захисту) та мають науковий послужний список.

Дотаційний Грант – підтримка дослідників на етапі об’єднання власних незалежних досліджень чи програм. Програма заохочує незалежні дослідницькі команди, що були нещодавно створені. Учасниками можуть стати науково-дослідні групи будь-якої національності, члени яких захистили ступінь Ph.D (2-7 після захисту) та мають науковий послужний список.

Прогресивний Грант – розрахований на унікальні дослідницькі проекти від лідерів у галузі науки будь-якої національності і будь-якого віку, що створили новаторські продукти, з високим ступенем ризику, що відкривають нові напрямки в своїх областях досліджень чи суміжних областях. В пріоритеті для надання гранту знаходяться дослідники, які вже зарекомендували себе в якості незалежних наукових лідерів з власними ідеями, концептами або теоріями.

Грант для доведення концепції  – відкритий для дослідників, які вже були нагороджені грантами Європейської дослідницької ради (ERC). Стипендіати ERC можуть отримати додаткове фінансування для продовження вивчення інноваційного потенціалу ідей, що були попередньо нагороджені.

Грант для взаємодії – передбачає що невелика група дослідників та їхні команди об’єднали свої навички, знання та ресурси новими способами для спільного вирішення проблем дослідження.

Програма Марії Склодовської-Кюрі (MSCA)

Фінансування ЄС – 100%

 • Індивідуальні стипендії Марії Склодовської-Кюрі (MSCA ІF)
 • Європейські стипендії
 • Світові (глобальні) стипендії
 • Мережа інноваційного навчання Марії Склодовської-Кюрі (ITN)
 • Навчальні мережі
 • Європейська докторантура з вивчення промисловості
 • Європейська докторантура об’єднання
 • Кадровий обмін в дослідженнях та інноваціях Марії Склодовської-Кюрі (RISE)
 • Спільне фінансування регіональних, національних і міжнародних програм (COFUND)
 • Докторські програми
 • Стипендіальні програми

 Спільне фінансування регіональних, національних і міжнародних програм (COFUND)

Фінансування надається від ЄС, національних урядів, промисловості та інших органів. Внесок ЄС обмежується до 33% від загального обсягу допустимих витрат конкурсу.

ERA-NET Cofund

Підтримує державно-громадські партнерства, у тому числі спільні ініціативи між державами-членами, в підготовці та створенні мережевих структур для здійснення спільних заходів, а також об’єднання для створення транс-національних заявок на конкурси. Проект заснований на злитті програм ERA-NET і ERA-NET Plus, що дозволяє співробітництво на будь якому етапі науково-інноваційного циклу.

Основною і обов’язковою метою діяльності ERA-NET Cofund є реалізація та фінансова підтримка спільних заявок транс-національних дослідницьких та інноваційних проектів.

Європейський Об’єднана програма (EJP) Cofund

Внесок ЄС на реалізацію проекту обмежується 70% від сукупних прийнятних витрат, якщо інше не зазначено в умовах конкурсів.

Підтримує скоординовані національні програми наукових досліджень та інновацій та спрямована на залучення і об’єднання критичної маси національних ресурсів на цілі і завдання Горизонту 2020 та на досягнення значної економії, додавши необхідні ресурси для примноження спільних зусиль. EJP Cofund не сприяє просуванню нових видів діяльності або форм координації, але базується на умовах і процесах, погоджених та скоординованих національних програм і пов’язаних акторів.

Програми закупівель

Попередні комерційні закупівлі (PCP)

Дозволяє державному сектору, як технологічно вимогливого покупця заохочувати дослідження і розробку передових рішень, що можуть принести радикально нову якість та поліпшать ефективність в різних областях, що представляють суспільний інтерес, в той час як відкриваються нові ринкові можливості для промисловості і дослідників.

Запитуване відшкодування допустимих кошторисних витрат координації та мережевої діяльності не повинні перевищувати 30% від запитуваної субсидії. Непрямі допустимі витрати розраховуються єдиною ставкою 25% від прямих прийнятних витрат, за винятком прямих прийнятних витрат на субпідряд, наданих третім особам, що не здійснюються в приміщеннях власника гранту (випробування обладнання).

 Інноваційні рішення в державних закупівлях (PPI)

Сприяє якнайшвидшому поширенню інноваційних рішень, що стосуються суспільних проблем та  інтересів. Мета програми полягає в підтримці транс-національних груп постачальників, для розділення ризиків ранніх інноваційних рішень та подолання роздробленості попиту на інноваційні рішення в Європі. Кожна група постачальників фокусується на одній конкретній потребі, що є незадоволеною в країнах учасників проекту та вимагає інноваційних рішень та спільних дій.

Запитуване відшкодування кошторисних допустимих витрат координації та мережевої діяльності не повинні перевищувати 50% від запитуваної субсидії. Непрямі допустимі витрати розраховуються  єдиною ставкою 25% від прямих прийнятних витрат, за винятком прямих прийнятних витрат на субпідряд, наданих третім особам (тестування обладнання), що не здійснюються в приміщеннях власника гранту (випробування обладнання).

 Програма для малого та середнього бізнесу

Етап 1

Техніко-економічне обґрунтування перевірки технологічного та практичного здійснення, а також економічної життєздатності інноваційної ідеї та впровадження новизни в галузі, в якій вона представлена. Діяльність може включати оцінку ризиків, дослідження ринку, залучення користувачів, управління інтелектуальної власності, розвиток інноваційної стратегії, пошук партнерів, можливість концепції тощо.

Етап 2

Інноваційні проекти, що демонструють високий потенціал у плані конкурентоспроможності і зростання компанії, підкріплені стратегічним бізнес-планом. Заходи повинні зосередитися на інноваційній діяльності, такій як демонстрація, тестування, створення прототипів, пілотне випробування, розширення діяльності, мініатюризація, дизайн, вихід на ринки, але також може включати в себе деякі аспекти дослідження. Складні етапи процесу підвищення  рентабельності підприємства за рахунок інновацій аналізуються на етапі 1, на етапі 2 аналізується проблеми збільшення  віддачі інвестицій в інноваційній діяльності.

Етап 3

Підтримка комерціалізації інноваційного продукту чи послуги та широкого впровадження  інноваційних рішень шляхом надання спрощеного доступу для громадських та приватних капіталів. Цей етап не передбачає пряме фінансування, але підприємства можуть отримати вигоду з непрямих заходів підтримки і наданих послуг, а також доступ до фінансових об’єктів за сприяння Горизонт 2020.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html

Authorization

Registration

A password is not entered

By registering with this blog you are also agreeing to receive email notifications for new posts but you can unsubscribe at anytime.

Generation password