Horizon2020

Національний університет «Києво-Могилянська академія»


РАМКОВА ПРОГРАМА ЄС З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ 2020»

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ


тематичні напрямки

Європа у світі, що змінюється – інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства

Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи та її громадян

Тематичні напрямки

Структура програми «Горизонт 2020»

 

Передова наука

Напрямок підтримує дослідження та діяльність найкращих наукових шкіл та дослідників, надання їм доступу до сучасної дослідницької інфраструктури.

Тематичні напрямки:

 • Наукові дослідження Європейської Ради досліджень.
 • Майбутні та сучасні технології.
 • Навчання, розвиток професійних навичок та кар’єрне зростання через Програму Марії Склодовської-Кюрі.
 • Сучасна дослідницька інфраструктура.

Індустріальне лідерство

Напрямок спрямований на підтримку досліджень новітніх промислових технологій. Програма надає доступ до ризикового фінансування з широким залученням інвестицій від бізнесу.

Тематичні напрямки:

 • Нанотехнології, сучасні матеріали, передові промислові виробництва, біотехнології.
 • Інформаційні та комунікаційні технології
 • Космос.
 • Доступ до ризикового фінансуванняю
 • Інновації в малих та середніх підприємствах.

Суспільні виклики

Напрямок має на меті вирішувати завдання стратегії Європа 2020 та відповідати на виклики, що виникають перед громадянами Європи та інших країн світу.

Тематичні напрямки:

 • Охорона здоров’я, демографічні зміни та добробут.
 • Продовольча безпека, стале сільське, лісове та водне господарство, дослідження води та біоекономіка.
 • Безпечна, чиста та ефективна енергетика.
 • Раціональний, екологічно чистий («зелений») та інтегрований транспорт.
 • Навколишнє середовище, клімат та ефективне використання ресурсів та сировини.
 • Європа у світі, що змінюється –інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства;
 • Безпечні суспільства – захист свободи і безпеки Європи та її громадян.

Authorization

Registration

A password is not entered

By registering with this blog you are also agreeing to receive email notifications for new posts but you can unsubscribe at anytime.

Generation password