Конкурс “Релігійне розмаїття в Європі: минуле, сьогодення і майбутнє” (CULT-COOP-05-2017)

Ідентифікатор теми: CULT-COOP-05-2017
 Типи діяльності: RIA Дослідницька та інноваційна діяльність
Модель подачі:

 

Дата планованого відкриття:

двоетапна

 

04 жовтня 2016

Реченець:

 

Реченець 2-го етапу:

02 лютого 2017 17:00:00

13 вересня 2017 17:00:00

4 жовтня 2016 р.  відкривається новий конкурс у секції “UNDERSTANDING EUROPE – PROMOTING THE EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE”

Специфічна проблема, на вирішення якої спрямовано Конкурс:

Ставлення до релігії і членство у релігійних групах і громадах історично були наріжними каменями функціонування суспільних відносин у Європі. Визнаючи багату традицію співіснування різних релігій у Європі, Хартія основних прав Європейського Союзу зберігає і закріплює право на свободу думки, совісті і релігії. Незважаючи на цю тривку традицію свободи віросповідання в Європі, у багатьох європейських країнах релігійна напруженість досі має місце, а іноді посилюється інструменталізацією релігії у політичних цілях з боку екстремістів. Тому необхідно краще зрозуміти новий ландшафт релігій та світського й духовного в Європі і проаналізувати, з одного боку, коріння радикалізації й релігійної нетолерантності і, з другого, – засади мирного співіснування й діалогу в Європі з метою підтримання спільних цінностей і практики мирної взаємодії, співіснування й порозуміння. Пов’язування з контекстом релігійного співіснування з історичного погляду може сприяти пропагуванню європейського суспільного й культурного простору, а також зміцненню спільного діалогу і взаєморозуміння.

Очікуваний результат:

Забезпечуючи історичну та порівняльну перспективу, дослідження дозволить європейським громадянам краще зрозуміти умови, необхідні для релігійного й нерелігійного співіснування в Європі. Воно буде переведене на інноваційні засоби поширення з метою використання для освітніх цілей будь-якого типу (наприклад, формальні, неформальні) і дисциплін (історія, політична наука, громадянська освіта), а також в пропозиціях щодо внесення відповідних змін до національних освітніх систем. Висновки будуть також слугувати інформаційним підґрунтям для рекомендацій, спрямованих на політичних та громадських діячів різного рівня,  при підготовці майбутніх стратегій співпраці з релігійними громадами, а також у боротьбі з міжрелігійною ворожнечею. Результати досліджень будуть також поширені на найширше коло засобів масової інформації.

Детальніше про Конкурс за посиланням: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-05-2017.html

Напишіть відгук