Конкурс “Поліпшення взаєморозуміння між європейцями через відпрацьовування проблемних історичних питань”

creative-europe

4 жовтня 2016 р.  відкривається новий конкурс у секції “UNDERSTANDING EUROPE – PROMOTING THE EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE”

Ідентифікатор теми: CULT-COOP-02-2017
 Типи діяльності: RIA Дослідницька та інноваційна діяльність
Модель подачі:

Дата планованого відкриття:

двоетапна

04 жовтня  2016

Реченець:

Реченець 2-го етапу:

02 лютого 2017 17:00:00

13 вересня 2017 17:00:00

Специфічна проблема, на вирішення якої спрямовано конкурс:

Проект європейської інтеграції був задуманий як антидот до нелегкого минулого, особливо в першій половині 20-го століття. Насправді, сам сенс його існування полягає в тому, щоби подолати цю обтяжливу спадщину і щоб уникнути майбутніх воєн і авторитарних режимів, раз і назавжди. Це стосувалося не тільки періоду Другої світової війни і Голокосту та їх наслідків, але й періодів розширення в південному і східному напрямках, поштовхом до яких було, серед іншого, залучення європейських країн, які позбулися гніту авторитарного і / або тоталітарно-правого і комуністичного режимів відповідно.

За часів кризи, ця початкова мета європейської інтеграції часто губиться з поля зору, навіть якщо відновлення уваги до неї здається особливо доречним при перегляді принципів інтеграції з метою подолання кризи. Ця інтеграція не обмежується розширенням Союзу; міграція і глобальні конфлікти означають, що наратив проблемного минулого в контексті Європи постійно розвивається. І на національному, і на європейському рівні ми повинні враховувати те, як співіснують і узгоджуються наративи про минуле. Історичні дискурси можуть сприяти культурному діалогу, взаєморозумінню і розширенню взаємного порозуміння між європейськими державами, націями, спільнотами, меншинами, групами мігрантів та окремими особами. Проте вони також можуть бути використані для загострення сприйняття відмінностей та узаконення радикалізації або ізоляції. Вшанування та вивчення минулого, а також збереження та культивування пам’яті про складне минуле мають у цьому контексті важливе значення. Критичне осмислення негативної спадщини може також сприяти творенню більш ціннісно налаштованих ідентичностей. Більше знань потрібно стосовно того, чи – і яким чином такі дискурси розвиваються в різних європейських країнах. Специфічна проблема полягає у дослідженні того, як незручні історичні події висвітлюються і переоцінюються, особливо з метою зміцнення (і примирення, коли це можливо) між європейцями.

Очікуваний результат:

Більш глибока база знань – про значення пам’яті, інтерпретацій та вивчення (або замовчування) періодів складного минулого для творення історичних наративів у сучасній Європі – буде вмотивовувати й закладати інформаційне підґрунтя для конкретних ініціатив.  До них належать відповідні зміни в національних навчально-освітніх програмах та інноваційні навчальні матеріали про те, як критично й конструктивно відображати і діяти стосовно складної історичної спадщини і сприяти розвитку більш ретельних та адекватних підходів до переплетених локальних, регіональних, національних та європейських історичних подій. Дослідження також поглибить базу знань про значення й наслідки вшанування й культурного висвітлення, а також про відповідні публічні дискурси в громадянському суспільстві. Це допоможе європейським політикам і громадянам відновити зв’язки і, в разі необхідності, екзистенційні смисли євроінтеграції.

Детальніше про конкурс за посиланням – http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-02-2017.html

Напишіть відгук